Uwagi prawne

Uwagi prawne

INFORMACJE PRAWNE
Hotel Włochy srl
Viale Włochy, 7
33054 Lignano Sabbiadoro (UD) Włochy
+39.0431.71185 Tel
faks +39.0431.70133
Partita IVA 01620990307
E-Mail info@hotelitaliapalace.it
PEC albergoitalia@pecitaliana.it
http://www.hotelitaliapalace.it Web Site
Dołączył: ud rejestr przedsiębiorstw z nr. 04896070580
Użytkownik REA Rzym z nr. 184762
Kapitał zakładowy: € 98,800.00 pełni opłacony
Wszystkie dane osobowe gromadzone przez Hotel Italy Srl będą przetwarzane w pełnej zgodności z wymogami dekretu nr. 196/2003 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks dotyczących ochrony danych osobowych, a użytkownik jest właścicielem praw zawartych w art. 13 ustawy 675/96. Badani zaangażowany w przetwarzanie danych zgodnie z art. 7 dekretu z mocą ustawy nr. 196/2003 może w każdej informacji dotyczącej żądania czas przetwarzania, rodzaj przetwarzanych danych i ich pochodzenie, zweryfikować ich dokładność, integrację żądanie lub aktualizacji lub ich sprostowania lub w przypadku naruszenia prawa, odwołanie, anonimizacji lub zablokowania danych, pisząc na adres firmy.
INFORMATYKA
Właściciel przetwarzanie danych jest: Hotel Włochy srl info@hotelitaliapalace.it
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą odpowiednich instrumentów gwarantujących bezpieczeństwo i poufność, zi bez pomocy automatycznych urządzeń do przechowywania, zarządzania i transmisji danych. Hotel Włochy srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń siły wyższej lub zdarzeń, które nie w zależności od jego woli. Hotel Włochy srl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przetwarzanie danych prowadzone przez firm reklamowych umieszczonych na witrynie http://www.hotelitaliapalace.it.
Hotel Włochy srl nie przetwarza dane wrażliwe. Dlatego prosimy klientów nie wypełniać w postaci danych, które mogłyby ujawniać pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne, filozoficzne lub inne przekonania, poglądy polityczne, przynależność do partii, związków, stowarzyszeń lub organizacji religijne, filozoficzne, unia polityczna lub handlu. Wpisane dane mogą być wykorzystywane do celów komunikacyjnych przez Hotel Italy srl.
Wszystkie teksty, grafiki i oprogramowanie dostępne na tej stronie są chronione na podstawie prawa autorskiego, patentów i tych związanych z własnością intelektualną.
Każdy produkt lub przedsiębiorstwo wymienione w tym miejscu są znakami towarowymi ich właścicieli i mogą być chronione patentami oraz / lub praw autorskich udzielonych lub zarejestrowane przez władze. Wtedy może być pobierane lub wykorzystywane do użytku osobistego i niekomercyjnego: nic, nawet w części, nie może być kopiowana, modyfikowana lub sprzedawane dla zysku.
KORZYSTANIA Z WITRYNY
W żadnym wypadku Hotel Włochy srl będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio ze strony, korzystanie z interaktywnych urządzeń, przez niezdolność lub niemożność dostępu, korzystania z informacji w nim zawartych.
Hotel Włochy srl zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości strony i informacji prawnej w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
RAPORT O AWARII
Głównym celem tej usługi jest zapewnienie szybkiej i dokładnej informacji: użytkownicy są proszeni o zgłaszanie wszelkich błędów i usterek za pośrednictwem stron informacyjnych oraz usług interaktywnych. Będziemy je naprawić jak najszybciej.
Dostęp do stron internetowych
Hotel Włochy srl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za strony, do których można uzyskać dostęp z linków w witrynie.
Hotel Włochy srl nie ponosi odpowiedzialności za informacje uzyskane przez użytkownika poprzez dostęp do stron dostępnych przez hiperłącze. Dlatego kompletność i dokładność informacji mają być odpowiedzialni są właścicielami terenów, które są dostępne w swoich warunkach.