Právní upozornění

Právní upozornění

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Albergo Italia srl

Viale Italia, 7

33054 Lignano Sabbiadoro (UD) Itálie

Tel +39,0431,71185

Fax +39.0431.70133

IČ DPH 01620990307

E-mail info@hotelitaliapalace.it

PEC albergoitalia@pecitaliana.it

Webové stránky http://www.hotelitaliapalace.it

Registrováno: Obchodní rejstřík ud. 04896070580

Člen REA: Řím s nr. 184762

Základní kapitál: 98 800 EUR plně splaceno

Se všemi osobními údaji shromážděnými společností Albergo Italia srl se zachází v plném souladu s ustanoveními legislativního nařízení č. 196/2003, kterým se stanoví zákon o ochraně osobních údajů, a uživatel je vlastníkem práv označených v čl. 13 zákona 675/96. Subjekty, které mají zájem o zpracování údajů podle čl. 7 legislativního nařízení č. 196/2003 můžou požadovat informace týkající se existence zpracování, typu zpracovávaných údajů a jejich původu, ověřovat jejich správnost, požadovat jejich integraci nebo aktualizaci nebo opravu, jakož i , v případě porušení zákona, zrušení, transformace do anonymní formy nebo blokování dat písemností na adresu společnosti.

DRŽITEL PÉČE

Správce dat je: Albergo Italia srl info@hotelitaliapalace.it

Data jsou zpracovávána pomocí vhodných nástrojů, které zaručují jejich bezpečnost a důvěrnost, s pomocí a bez pomoci automatizovaných prostředků pro ukládání, správu a přenos dat. Albergo Italia srl nenese odpovědnost za případy vyšší moci ani v žádném případě nezávisí na jeho vůli. Albergo Italia srl nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoli zpracování dat prováděné inzerentskými společnostmi hostovanými na webových stránkách http://www.hotelitaliapalace.it .

Albergo Italia srl nezpracovává citlivá data. Vyzýváme proto uživatele, aby do sbírky nevkládali údaje, které mohou odhalit rasový a etnický původ, náboženské, filozofické nebo jiné přesvědčení, politické názory, členství ve stranách, odbory, sdružení nebo organizace náboženský, filozofický, politický nebo odborový charakter. Údaje, které poskytnete, mohou být zpracovány pro komunikaci společností Albergo Italia srl.

Všechny texty, grafika a software na této stránce jsou chráněny v souladu s autorskými, patentovými a intelektuálními zákony.

Každý produkt nebo společnost uvedená na tomto webu jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků nebo vlastníků a mohou být chráněny patenty a / nebo autorskými právy udělenými nebo registrovanými příslušnými úřady. Lze je tedy stáhnout nebo použít pouze pro osobní a nekomerční použití: nic, dokonce ani zčásti, nelze reprodukovat, upravovat nebo znovu prodávat za účelem zisku.

POUŽITÍ STRÁNKY

V žádném případě nemůže být společnost Albergo Italia srl odpovědná za škody jakékoli povahy způsobené přímo nebo nepřímo přístupem na web, použitím interaktivních nástrojů, nemožností nebo nemožností přístupu na tento web, použitím informací v něm obsažených.

Albergo Italia srl si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění upravit obsah webových stránek a právní poznámky.

VYKAZOVÁNÍ CHYBY

Hlavním cílem této služby je poskytovat včasné a přesné informace: uživatelé se vyzývají, aby nahlásili jakékoli chyby nebo poruchy, a to jak na informačních stránkách, tak v interaktivních službách. Opravíme je co nejdříve.

PŘÍSTUP K SPOJENÝM VNĚJŠÍM STRÁNKÁM

Albergo Italia srl neodpovídá za to, co se týká webových stránek přístupných z odkazů obsažených na jeho webových stránkách.

Albergo Italia srl nezodpovídá za informace získané uživatelem přístupem na stránky přístupné prostřednictvím hypertextových odkazů. Za úplnost a přesnost informací proto nesou odpovědnost vlastníci stránek, které jsou přístupné za podmínek, které stanoví.